24 november 2007

sting - aktuelle sting

Jeg har funnet flere steder på nette som har gode forklaringer på hvordan sting syes.
Papirgleden, sublime stiching og Petronella har samlet god forklaring på mange basis-sting.

Her er enkeltlinker hvis du bare vil sjekke ut en stingtype, og TASK (Take a Stitch every Tuesday) tar stingene litt lengre.

+) tråklesting :: running stitches + TASK :: running stitches + running stitches

+) attersting + baksting :: back stitches + back stitches + straight stitches
+) franske knuter :: french knots + TASK :: french knots + french knots

+) kjedesting + enkle kjedesting :: chain stitches + daisy stitches + TASK :: detached chain stitches + lazy daisy

+) kontursting :: stem stitch + stem/ outline stitches
korssting
:: cross stitches + TASK :: cross stitches + cross stitches

+) knappehullssting :: blanket stitches + TASK :: buttenhole stitches + blanket stitches

Har du flere gode tips om sting, eller syns at det er noe grunnleggende som mangler, så si ifra!

Ingen kommentarer: